Kun kätkön tahdot tehdä nyt

Niin kivaa kuin geokätköjen etsiminen onkaan, jossain vaiheessa oman geokätkön väsääminen alkaa vaikuttaa vähintäänkin yhtä kutkuttavalta. Itselläni tämä vaihe vaikuttaa tulleen noin 700 löydetyn kätkön jälkeen. Yksikään purkki ei ole kuitenkaan vielä kätösteni kautta etsittäväksi päätynyt, koska homma vaatii vähän pohjustamista. 

Yksinkertaisesti ajateltuna kätköön tarvitaan hyvä paikka, purkki lokikirjoineen, kätkökuvaus ja koordinaatit. Vähän laajemmalti mietittynä matkassa on kuitenkin monta muutakin mutkaa kuten iso liuta sääntöjä ja ohjeistuksia. Alla on tiivistelmää tämän päivän lukutuokion opeista. Läheskään kaikkea saatavilla olevaa hyvää informaatiota en vielä ehtinyt läpi kahlaamaan, mutta eiköhän näillä tiedoilla alkuun päästä.

Lukeminen alkoi näistä linkeistä: Piilota geokätkö ja Geokätkön tekemisen vaatimukset ja ohjesäännöt (geocaching.com). Matkan varrella eksyin moneen muuhunkin paikkaan ja tekstin seassa onkin ripoteltu vihreitä linkkejä aina tarpeen mukaan lisälähteiksi. 

Vastuu

Geokätkön omistaja on vastuussa kaikista kätköistään ja siitä, että kätköt noudattavat kulloinkin voimassa olevia ohjesääntöjä. Mikäli omilla etsintäreissuilla tulee vastaan ohjeita rikkovia kätköjä, niistä olisi hyvä ilmoittaa kätkötarkastajille. Osa vanhoista kätköistä saattaa kuitenkin olla ns. reliikkikätköjä (grandfathered geocaches) eli ne ovat perustamisensa aikaan olleet sallittuja eivätkä sittemmin muuttuneet ohjeistukset koske niitä. 

Piilottaminen

Piilottamisessa tulee ottaa huomioon paikalliset lait ja maankäytön säännökset. Kätkölle tulisi saada lupa ennen piilotusta aluetta hallinnoivalta taholta – oli kyseessä sitten yksityinen tai yleinen alue (ks. alempaa lisää maakohtaisista vaatimuksista). Kätköä ei saa missään olosuhteissa kaivaa maahan. Ympäristö ei saa kärsiä tai kokea ylimääräisiä muutoksia kätkön piilotus- tai etsintävaiheessa. Kätköstä ei saa siis olla haittaa luonnolle, ihmisille tai toisten omaisuudelle. Kahden kätkön on oltava vähintään 161 metrin päässä toisistaan. Kätköksi luetaan etäisyyksiä mitattaessa myös esimerkiksi multin sisältämät pisteet, joihin on viety jotain konkreettista (esim. vihjeen sisältävä rasia). Kätkön tulee olla sellaisessa paikassa, ettei sen etsintä herätä pahennusta tai kohtuuttomia epäilyksiä ulkopuolisissa. Kätkön tulisi olla mahdollisimman pysyvä.

Maakohtaiset vaatimukset

Suomessa kätköjä ei saa piilottaa (1) liikennemerkkeihin, (2) merimerkkeihin tai (3) ajoteiden piennaralueille (etäisyys oltava vähintään 20 metriä ajoradan keskilinjasta). Kansallispuistoihin ja luonnonsuojelualueille piilotettavista kätköistä on tehtävä ilmoitus. 

Jokamiehenoikeuksia on Suomessa tulkittu niin, että kätköjä voi piilottaa ja etsiä siellä, missä liikkuminen jokamiehenoikeudella on muutoinkin sallittua (jokamiehenoikeuksista lisää täällä ja täällä). Mainittujen linkkien takaa löytyy esimerkiksi sanasta sanaan lause: Haittaa aiheuttamattomia geokätköjä voi piilottaa ja etsiä jokamiehenoikeudella. 

Metsähallituksen hallinnoimat valtion alueet (tietoa esim. täällä ja täällä)

Metsähallitus suhtautuu kätköilyyn positiivisesti, kunhan kätköt perustetaan ympäristövastuullisesti. Geokätköjä voidaan piilottaa Metsähallituksen hallinnoimille alueille seuraavilla ehdoilla: (1) Kansallispuistoihin, luonnonpuistoihin ja muihin luonnonsuojelualueille piilotettavista kätköistä tulee tehdä ilmoitus Metsähallituksen ao. luontopalvelualueelle. Ilmoitukseen merkittävät asiat on lueteltu täällä. (2) Erämaa-alueille, retkeilyalueille ja talousmetsiin piilotettavista kätköistä ei tarvitse erikseen ilmoittaa, mutta kätköjen tulee noudattaa kätköilyn yleisiä pelisääntöjä. 

Kätkörasia

Kätkön koko määritetään sen sisätilan mukaan (tietoa täällä). Kätköissä tulee aina olla loki, johon jokainen voi kirjata nimimerkkinsä kätkön löydettyään. Rasiassa voi olla myös esimerkiksi lyijykynä ja teroitin sekä pieniä vaihtotavaroita. Rasian sisälle olisi hyvä laittaa myös kätköseloste (malli täällä ja täällä). Hyvää rasiatietoutta löytyy täältä

Kätkörasian ulkopuolella olisi hyvä olla merkintä geokätkö sekä kätkön GC-koodi. Kätkö ei saa olemukseltaan tai merkinnöiltään vaikuttaa ulkopuolisesta uhkaavalta tai vaaralliselta. Läpinäkyvä kätkörasia osoittaa helposti, että sen sisältö on vaaraton. Rasiaan ei saa laittaa millään tavalla asiatonta tai sopimatonta materiaalia. Kätkön ja sen sisällön tulee kestää erilaisia sääolosuhteita. Kätköt eivät saa toimia vetoomuksina (niillä ei siis saa yrittää edistää mitään asiaa) eivätkä ne saa myöskään yllyttää uusien geokätköjen tekemiseen. Kätköt eivät saa olla millään lailla kaupallisia.

Kätkökuvaus

Kätkölle pitää ilmoittaa tarkat GPS-koordinaatit. Kuvauksessa ei pidä johdattaa lukijaa vierailemaan nettisivuilla, jotka vaativat erillistä rekisteröitymistä yms. Kätkökuvaukseen voi kuitenkin liittää ladattavia tiedostoja, kunhan niiden yhteyteen laitetaan täällä (kohta 1, täppä 2) mainittu ”varoitusteksti”. 

Kätkön seuranta ja huolto

Kätkön omistajan pitää tarkkailla kätkölokkauksia ja tarvittaessa poistaa esim. tekaistut tai sopimattomat kirjaukset. Kätköä pitää huoltaa sopivin väliajoin ja aina tarvittaessa. Kätkö on hyvä laittaa hyllylle, jos korjaustoimenpiteet ovat vaiheessa eikä kätkö ole etsittävässä kunnossa. Kätköille annetaan yleensä enintään neljä viikkoa huoltoaikaa. Mikäli huoltoa ei suoriteta kohtuullisen ajan kuluessa, kätkö voi joutua arkistoiduksi. Kätkön hyväksymiseen saattaa vaikuttaa kätkön etäisyys sen omistajasta, koska kaukana olevaa kätköä on luonnollisesti haastavampi huoltaa. Hyväksytyt etäisyydet vaihtelevat eri henkilöillä riippuen siitä, kuinka laajalla alueella kätköntekijä on itse kätköjä etsinyt ja kirjannut (hyväksyttävä etäisyys voi olla maksimissaan 322 km). Matkojen yhteydessä kauas piilotetut kätköt vaativat huoltosuunnitelman tullakseen hyväksytyksi. 

Geokätkön tarkastus ja julkaiseminen

Geokätkö tulisi lähettää julkaisuun/tarkastukseen vähintään 10 päivää ennen toivottua julkaisuajankohtaa. Kätkön tulee olla paikoillaan ja löydettävissä, kun se lähetetään tarkastettavaksi/julkaistavaksi. Mikäli näin ei ole, kätkö pitää hyllyttää väliaikaisesti ja infota tarkastajaa tilanteesta. Tarkastajan kanssa viestitään käyttämällä kohtaa ”post a reviewer note”. Kätkötarkastajat eivät käy katsomassa kätköä paikan päällä vaan arvioivat sen kätkökuvauksen perusteella. 

Sitten vaan luovuus esille ja piilottelemaan!  🙂